Technisch Tender Management

De spil in het project.

Technisch Tender Management

De pré-contractuele fase is een heel belangrijk aspect voor uw bedrijfsvoering en continuïteit. Wij weten als geen ander hoe breekbaar de lijn is tussen werk aannemen en een aanbesteding níet pakken.
Om de contractuele risico’s snel in beeld te kunnen krijgen, hebben wij trainingen en opleidingen gevolgd. Hierdoor is er ook juridische kennis in huis op het gebied van de volgende contractvormen: RAW,  STABU,  UAV, UAV-gc, bouwteam, prestatiebestek en raambestekken (met onderliggende deelopdracht).

Ook voor aanbestedende diensten maken wij het onderscheid! Tijdens de aanbestedende fase assisteren wij u met de juiste technische input. Ná aanbesteding ondersteunen wij u als toezichthouder of contract-gestuurd toezichthouder onder de UAV – gc.
Onze kracht zit ‘m in de laatste kennis wat betreft  aanbestedingstechnieken van aanbesteders. Zelfs de nieuwe Teamvalue en Bouwteamvalue trajecten zijn ons niet vreemd.

Omdat wij bij meerdere bedrijven deze trajecten onder handen gehad hebben in diverse IPM rollen, hebben wij het inzicht en de kennis om uw onderscheidendheid maximaal te laten zien. Door onze creatieve geest doen we daar nog een schepje boven op. Belangrijk is het maken van haalbare EMVI-beloften. Ook hierin weten wij samen met u de wens van een potentiële opdrachtgever te doorgronden.

In ons netwerk bevinden zich verschillende partners, die bereid zijn om met ons de uitdaging aan te gaan om van voor naar achter het succes door te zetten en uit te bouwen.

 

 • Duidelijk in kaart brengen van de wensen van de opdrachtgever
 • De behoeftes van de klant vertalen naar een tenderpropositie
 • Een tenderteam samenstellen en er leiding aan geven
 • In samenwerking met teamleden een tenderplan opstellen (kans- en risico-analyse van  bepaling van strategie)
 • Begeleiden en sturen van het aanbestedingsproces
 • Onderhouden van contacten met de opdrachtgever, directie, finance-, hr-afdeling en andere disciplines of werkmaatschappijen binnen de organisatie
 • Onderhouden van contacten met eventuele onderaannemers en aanbestedingspartners buiten de organisatie
 • Kritische blik op de voortgang van het project (onder andere tijd, kwaliteit, budget, capaciteit, organisatie, kansen, risico’s en scope)
 • Opstellen van een ideale prijsstrategie waardoor de tender wordt gewonnen en de hoogste winst wordt behaald
 • Minimaliseren van de risico’s
 • Het tenderteam en de organisatie vertegenwoordigen 
 • Rapporteren aan de directie omtrent de tenderprocedure
 • Het opstellen en indienen van aanbiedingsdocumenten en het technisch beoordelen van het contract
 • Onderhouden van de relatie met de opdrachtgever na afloop van het tenderproces, om altijd aanwezig te zijn wanneer noodzakelijk

Onze expertise

Onze ervaren tendermanagers bieden uitstekende expertise om de managementrol in te vullen. Wij sturen en begeleiden het tenderproces in al zijn facetten. We helpen in kaart te brengen van de wensen en behoeftes van de opdrachtgever en opdrachtnemer. Het doel is niet het winnen van de tender, maar juist het winnen van een tender welke perfect past voor uw organisatie.

De juiste strategie voor een succesvol tenderproces, duurzaam en kwalitatief.

Voor een duidelijke visie op de aanpak van een succesvolle aanbesteding, een strategische benadering en het inzetten van de juiste expertise.

Vragen? Suggesties? Vertel het ons!